voorwaarden

De kleine lettertjes

 
 

Op al onze activiteiten zijn de voorwaarden van Kidzstudio van toepassing: de kleine lettertjes. Lees ze goed door, want je moet ermee akkoord gaan wanneer je een activiteit bij ons wilt boeken. Er kunnen andere voorwaarden gelden. Deze worden dan expliciet in de offerte vermeld of afgesproken. Mocht je toch nog twijfelen of een vraag hebben, laat het weten. We helpen je graag. Bij een probleem: neem direct contact op. Meestal komen we er wel uit. Niet reageren leidt vaak tot misverstanden en dat is voor niemand prettig.

1. Inschrijving
Inschrijving op activiteiten uit ons programma kan via het aanmeldformulier op onze website of via eenakkoord op een offerte. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Je inschrijving is bindend. Alle gepubliceerde prijzen, data en cursusplaatsen zijn onder voorbehoud van eventuele druk of publicatiefouten. Bij inschrijving ben je automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan op elk gewenst moment.
Voor bedrijven en instellingen geldt, dat wanneer een opdracht wordt verstrekt of een akkoord op een offerte wordt gegeven deze voorwaarden van toepassing zijn. Voorwaarden van de zijde van bedrijf of instelling zijn niet van toepassing tenzij expliciet overeengekomen.

2. Start activiteiten
De activiteit gaat van start op de overeengekomen datum en tijdstip. Beschikbaarheid van geschikte ruimte en overmachtsituaties kunnen leiden tot uitstel of verschuiving van de activiteit.

3. Materialen
In de prijzen is beperkt oefenmateriaal opgenomen. Alle overige materialen zijn niet inbegrepen, tenzij dit is aangegeven. De docent bespreekt welke materialen nodig zijn en eventueel zelf moeten worden aangeschaft of gehuurd. Bijkomende kosten kunnen zijn fotokopieën, afdrukken of prints, vergrotingen, inbinden, camerahuur enz. Wil je weten wat voor de activiteit van je keuze nodig is, neem dan contact op. Kidzstudio zal je nooit verplichten enige apparatuur aan te schaffen, je bent daarin volkomen vrij. Wel kan het niet beschikken over de juiste apparatuur of materialen van invloed zijn op het eindresultaat van de activiteit.

4. Annulering
Schriftelijk annuleren van je inschrijving kan zonder kosten tot uiterlijk 30 dagen voor de overeengekomen startdatum. Daarna zijn er aan een annulering kosten verbonden: tot een week voor de startdatum bent je 30 % verschuldigd. Annuleer je binnen een week voor de startdatum dan bedragen de kosten 100%, en betaal je de volledige prijs.  Niet betalen van de annuleringkosten leidt altijd tot invordering via een deurwaarder of incassobureau. De incassokosten komen boven op het verschuldigde notabedrag van de activiteit..

5. Betaling
Na afloop van de activiteit ontvang je een nota voor de kosten. De nota dient binnen de gestelde  betalingstermijn te zijn voldaan. In de regel is dat 14 dagen.

6. Klachten 
Klachten over uitvoering van een activiteit kun je indienen bij de docent. Deze zal met je proberen een oplossing te vinden. Mocht dat niet naar tevredenheid gebeuren dan kun je je klacht schriftelijk bij de directie indienen. Dit kan tot 2 weken na afloop van de activiteit. De klachten worden meegenomen in het periodieke teamoverleg. Zo nodig wordt contact gezocht met de indiener van de klacht.

7. Fotograferen
Tijdens activiteiten van Kidzstudio kunnen door de docenten foto’s gemaakt worden van cursisten in actie voor eventuele promotionele doeleinden zoals folders, website en Instagram. Kinderen worden altijd niet herkenbaar in beeld gebracht.
Bij overwegende bezwaren van school of instelling is vooraf overleg noodzakelijk.

8. Overige bepalingen
Wanneer zich een situatie voordoet waarop geen van deze voorwaarden van toepassing is dan beslist de directie.

.