Thema's

Overzicht seizoen 2018 - 2019

Bekijk hier het overzicht van de verschillende thema programma's die we dit seizoen voor je groep of activiteit beschikbaar hebben. Wanneer je doorklikt kom je op een pagina met uitgebreide informatie over het gekozen thema. Daar kun je ook meer informatie vragen of rechtstreeks een activiteit boeken.


Media educatie

Sociale media zoals Internet, Facebook, Twitter, Mail enz. zijn niet meer weg te denken communicatiemiddelen. Juist voor kinderen is het gebruik ervan niet altijd zonder gevaar. In deze themacursus ontdekken de leerlingen hoe om te gaan met de diverse media. Meer >


Kinderrechten

Kinderrechten zijn een actueel thema. Leerlingen onderzoeken hoe de kinderrechten van de Verenigde Naties tot stand komen, wat ze precies inhouden en hoe het met die rechten gesteld is. In foto's en met vormgeving beelden ze daarna een zelfgekozen recht uit met hun groepje. Meer >


Mijn Talent

Ontdek je talent, datgene wat je het liefste doet of wat je later wilt worden. Kinderen gaan op zoek naar hun talent en beelden dat uit in een passend portret gemaakt in een echte fotostudio. Meer >


Familieportret

Via het zelfportret, historie van portretteren en zelf observeren en fotograferen maken kinderen hun eigen familieportret. samen met foto's van gezin en familie. In een stamboom komt alles samen. Meer >


De Krant

Maak met je groep een krant met daarin alle belangrijke gebeurtenissen van de kinderen. Interviews, fotoreportages en advertenties. Iedereen is journalist, redacteur en fotograaf. Druk je krant af of publiceer digitaal als nieuwsbrief. Meer >