Media educatie

Sociale media zoals Internet, Facebook, Twitter, Mail enz. zijn niet meer weg te denken communicatiemiddelen. Juist voor kinderen is het gebruik ervan niet altijd zonder gevaar. In deze themacursus ontdekken de leerlingen hoe om te gaan met de diverse media. In een aantal presentaties worden de verschillende vormen van digitaal communiceren uitgelegd. Er wordt gekeken naar kenmerken, toepassingen, gevaren en hoe ze op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken. De lesbrieven behandelen steeds een andere vorm van communicatie en er wordt met de vakdocent op diverse wijzen contact gelegd. Zo ontstaat er een interactieve samenwerking tussen leerkracht en leerlingen enerzijds en de vakkracht op afstand anderzijds.

De eerste les met presentatie wordt door de vakkracht in de groep gegeven. De rest van het project doet de leerkracht zelfstandig. Van de voortgang en de resultaten wordt een aparte, tijdelijke, Facebookpagina ingericht. Op die manier kunnen ouders ook meekijken met de verrichtingen van hun kinderen op school.

Aan het project gaat een uitgebreide voorlichting voor de leerkracht vooraf. Daarin wordt ook gekeken naar de beschikbare faciliteiten en middelen voor een soepel verloop van het project. Het beste is het project gedurende een aantal weken uit te voeren.

Competenties bij deze cursus:

  • Computervaardigheden ontwikkelen
  • Bevordert digitale ontwikkeling
  • Stimuleert de creativiteit
  • Mediawijsheid
  • Communicatie
  • Uitdrukkingsvaardigheden
 

Informatie

Aantal lessen: 5
Dag: in overleg
Tijdsduur: in overleg
Deelnemers: max. 30
Groep: 5 t/m 8
Kosten: € 225
Inbegrepen: begeleiding door Suzanne van Koolwijk, Resultaat op CD of voor download. Lesbrieven en presentaties