Kinderrechten

Kinderrechten zijn een actueel thema en in een aantal lessen gaan de leerlingen op onderzoek uit, leren ze over de verschillende rechten en beelden die vervolgens uit. 
Het project bestaat uit verschillende lesbrieven en aanvullend materiaal dat de leerkracht samen met de groep zelfstandig kan uitvoeren.

Voorafgaand aan het traject wordt een toelichting en uitleg gegeven op het thema. Een speciale website voorziet de leerkracht van alle lesmateriaal zoals de lesbrieven, presentaties en video’s.
De vakkracht komt samen met de leerlingen de daadwerkelijke uitbeelding van de verschillende kinderrechten vormgeven. In een aantal sessies worden de foto’s gemaakt. Deze foto’s vormend de basis voor de posters die gemaakt worden en waarop de kinderrechten verder worden uitgebeeld. Wanneer het project klaar is kan een presentatie in de vorm van een tentoonstelling en publicatie op de website worden gegeven.

Het thema kinderrechten bestaat uit lesbrieven,presentaties en ondersteunend lesmateriaal. Het gebruik van camera’s bij de foto-opdrachten is inbegrepen alsmede een poster per leerling op A3 formaat.
De tijdsduur kan in overleg worden bepaald. Ook het aantal keren dat de vakleerkracht aanwezig is in de klas is bespreekbaar. De kosten van het project hangen daar mede van af. Het beste is het project gedurende een aantal weken uit te voeren.

Competenties bij deze cursus:

  • Desktop publishing
  • Computervaardigheden ontwikkelen
  • Mediawijsheid ontwikkelen
  • Bevordert digitale ontwikkeling
  • Stimuleert de creativiteit
  • Leren kijken en waarnemen
  • Beeldende mogelijkheden leren gebruiken; kleur, vorm, licht en compositie
  • Vormgeving
 

Informatie

Aantal lessen: 5
Dag: in overleg
Tijdsduur: in overleg
Deelnemers: max. 30
Groep: 5 t/m 8
Kosten: € 225
Inbegrepen: begeleiding door Suzanne van Koolwijk, A3 poster per leerling. Lesbrieven en presentaties