FotoDicht

Een FotoDicht is een combinatie van een gedicht en een of meerdere foto’s. Soms kun je bij een persoonlijk gedicht best nog wel wat foto’s gebruiken om je gedicht te illustreren of juist de sfeer te benadrukken. 
Andersom is ook mogelijk: je loopt buiten en ziet van alles: een wolkenlucht, een mistig landschap of een frisse bloem. Dat kan de inspiratie vormen voor een mooi, persoonlijk gedicht waarbij het beeld nog meer de gevoelens tot uitdrukking brengt. Met de digitale camera leg je het beeld vast dat je raakt.
Het samenbrengen van dichten en fotografie kan leiden tot nieuwe vormen van expressie. Met moderne presentatiemiddelen komt daar de mogelijkheid bij een groot publiek te bereiken en zo iedereen deelgenoot te laten zijn van je creatie.

Het project FotoDicht is een combinatie van verschillende disciplines. Zoals de titel al doet vermoeden is het een samenspel van fotografie en dichten. Vanuit een van beide invalshoeken creëren de leerlingen een FotoDicht. De workshop start met het nadenken over persoonlijke gebeurtenissen in het leven van de leerlingen en probeert daar beeldassociaties bij op te roepen. Die beeldassociaties kunnen heel abstract zijn maar ook heel picturaal. Daarna gaan de leerlingen een gedicht maken. Vooraf aan het schrijven van de gedichten wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd: een aantal dichtvormen, aandachtspunten, stijlen. 

Bij de zelfgemaakte gedichten horen ook afbeeldingen. Die worden door de leerlingen zelf gemaakt. Eventueel kunnen aanvullende foto's via Internet gezocht worden. Uiteindelijk wordt het FotoDicht op een passende wijze gepresenteerd: geprint of digitaal online.

  • Computervaardigheden ontwikkelen
  • Bevordert digitale ontwikkeling
  • Stimuleert de creativiteit
  • Leren kijken en waarnemen
  • Beeldende mogelijkheden leren gebruiken; kleur, vorm, licht en compositie
  • Vormgeving
 

Informatie

Aantal lessen: 1
Dag: in overleg
Tijdsduur: 2 uur per les
Deelnemers: max. 30
Groep: 5 t/m 8
Kosten: € 150
Inbegrepen: begeleiding door Suzanne van Koolwijk.
Resultaat op A4 geprint of voor download. Alle opname en afwerk apparatuur. Presentatie.